مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدیالورود :

1. مدرک دیپلم
2. مدرک پیش دانشگاهی (در صورتی که دیپلم 3-3-6 و یا نظام قدیم بوده اید نیازی به ارائه آن نیست )
3. شش قطعه عکس 4*3 رنگی با پس زمینه سفید و گرفته شده در سال جاری
4.  اصل کپی تمام صفحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی
5. اصل و کپی مدرکی وضعیت نظام وظیفه آقایان